Cân bàn điện tử A12 – Yaohua

3,000,000đ 2,600,000đ

Model: DV4050-A12

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Mức cân

60kg

100kg 150kg

200kg

Độ chia

10g

20g 20g

50g

Kích thước

40cmx50cm