Cân bàn điện tử Digi – 28SS

Vui lòng liên hệ

Model: Digi-28SS

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Mức cân

60kg

100kg 150kg

200kg

Độ chia

10g

20g 20g

50g

Kích thước

40cmx50cm