Cân điện tử 500kg | 1 tấn/200g

Vui lòng liên hệ

Hãng sản xuất: Lắp ráp tai Đại Việt

Model: DV-THW-0808

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Xuất xứ: Lắp ráp

Mức cân 500kg 1000kg
Độ chia 200g 200g