Cân điện tử CL5200 – CAS

Vui lòng liên hệ

Hãng sản xuất: CAS (Hàn Quốc)

Model: CL5200

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Mức cân(kg) 3 | 6 6 | 15 15 | 30
Độ chia(g) 1 | 2 2 | 5  5|10