Cân điện tử GS-Shinko

Vui lòng liên hệ

Hãng sản xuất: Vibra shinko

Model: GS

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Mức cân 320g 620g 1200g 3200g
Độ chia 0,01g 0,01g 0,01g 0,1g