Cân điện tử KDTB – ED

Vui lòng liên hệ

Hãng sản xuất: Kendy Taiwan

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Mức cân 300g 600g 1200g 3000g
Độ chia 0,01g 0,01g 0,01g 0,1g