Cân điện tử QHC – Tscale

Vui lòng liên hệ

Model: QH-C

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Xuất xứ: Trung Quốc

Mức cân 3kg 6kg 15kg 30kg
Độ chia 0.1g 0.2g 0.5g 1g