Cân sàn có 1 đầu dốc

Vui lòng liên hệ

Hãng sản xuất: Lắp ráp tai Đại Việt

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Mức cân 1 tấn 2 tấn 5 tấn 10 tấn
Độ chia 200g 200g 500g 1kg